Ajuda de lloguer per les persones afectades laboralment

A sortit l'ajuda de lloguer per les persones afectades laboralment a conseqüència del covid19.

Es poden presentar sol.licituds fins el 30 de setembre.


•    La sol.licitud contempla pagament de lloguer a partir d'abril (els mesos de gener, febrer i març han d'estar pagats) i cancel·lació de microcrèdits en aquells casos que hagin demanat a la entitat bancària el microcrèdit degut a la denegació de la sol.licitud de moratòria per part del propietari.
•    La persona sol.licitant ha de ser la titular del contracte i l'afectada laboralment. Si al contracte hi ha un cotitular que no forma part de la unitat de convivència (fill, pare, germà...) haurà d'acreditar també estar afectat, si no pot acreditar-ho, l'ajut serà proporcional al titular afectat.
•    És incompatible amb l'ajut de lloguer si coincideixen amb els mateixos mesos els dos ajuts.
•    el tràmit s'ha de fer preferiblement online (feu clic per accedir), tot i que des de l'oficina d'habitatge tenen previst posar cites prèvies per aquelles persones que hi tinguin dificultats (també donaran cita per l'ajut de lloguer de cada any).
•    Adjuntem la guia per més informació..
 

Darrera actualització: 21.05.2020 | 12:54