Notícies

serveis telefònics atencio a les dones en situació de violencia masclista
31-03-20

Per qualsevol consulta sobre violències masclistes pots trucar al: 900.900.120

També pots contactar via WhatsApp: 671.778.540

O enviar un correu electrònic a:

27-03-20
D’acord amb l'estat d'alarma decretat pel govern de l'Estat, i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per l'evolució del coronavirus
25-03-20
Per resolució de l’alcaldia de 24 de març de 2020, l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès ha manifestat el suport i s’ha adherit al manifest dels ens