Pla d’obertura progressiva d’activitats

Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 23 de novembre

Vigència: a partir del 23 de novembre 
Durada: 15 dies, fins al 7 de desembre de 2020 (es preveuen canvis abans, el mateix dia 7 de desembre perquè la proposta de pla de desescalada presenta canvis cada 14 dies) 
                    
Canvis principals 
                    
Restauració 
 •   Es manté la recollida per emportar fins a les 22 h i lliurament a domicili fins a les 23 h 
 •   Es permet el consum als establiments: 
      o  Fins a les 21.30 h màxim. 
      o  Sempre a la taula. 
      o  Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit). 
      o  Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents. 
      o  Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència. 
      o  El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.  
      o  Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.  
      o  Terrasses: sense limitació específica d’aforament però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra. 

Comerç 
 •   Obertura al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m . 
 •   Sense limitació d’aforament per a serveis essencials (sí que cal mantenir la distància).                     
 •   Centres comercials: tancats, excepte comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària)  

 Cultura 
  •   Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i màxim 500 persones per sessió o actuació. 
  •   Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50%  d’aforament. 
  •   Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h. 

Activitat física i esportiva  
•   En grup (màxim 6) entre municipis limítrofs en període de confinament municipal de les 6 h del divendres a les 6 h del dilluns (fins ara, individual). 
•   Represa dels entrenaments de les activitats federatives i esport escolar. 
•   Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i 
     o  al 50% d’aforament a l’aire lliure  
     o  al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació 
•   No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats. 
•   Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn. 
•   Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les  lligues professionals (nacionals, internacionals). 

Extraescolars i lleure educatiu 
•   Extraescolars presencials fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, fins a 6 alumnes  per aula com a màxim (fins ara, suspès). 
•   Ensenyaments no reglats impartits pels centres autoritzats de música i  dansa: fins a 6 alumnes per aula com a màxim (fins ara, suspès). 
•   Lleure educatiu: a l’aire lliure (sense límit de persones) i en espais  interiors en grups de 6 (fins ara, suspès). 
                     
Cerimònies civils i religioses i culte 
•   Sense previsió de nombre màxim de persones (abans limitat a 100) 
•   30% de l’aforament (sense canvis) 
                   
Resta de mesures (les que ja eren vigents i no tenen canvis) 

Mobilitat (sense canvis excepte en l’activitat física i esportiva entre municipis  limítrofs) 
•   Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte per mobilitat essencial: 
    o  Assistència a serveis sanitaris i socials 
    o  Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals 
    o  Educació 
    o  Retorn al lloc de residència per causes justificades 
    o  Atenció de persones amb necessitats o vulnerables  
    o  Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs 
    o  Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials 
    o  Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables 
    o  Realització d'exàmens o proves oficials inajornables 
    o  Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades 
•   Cap de setmana: confinament municipal. Del divendres a les 6 h al dilluns a les 6 h, excepte per mobilitat essencial abans indicada i les activitats físiques i esportives a l’aire lliure entre municipis limítrofs amb  grups de 6 persones com a màxim (fins ara era individual). 
•   Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas). 

Reunions i sortides del domicili (sense canvis) 
•   Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible. 
•   Desplaçaments basats en la bombolla de convivència o la bombolla  ampliada. 
•   Reunions de 6 persones com a màxim, excepte bombolles de  convivència, i reforç d’ajustar-se a la bombolla ampliada  
•   Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars. 

Treball (sense canvis) 
•   Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral. 
•   Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat). 
•   Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta. 
•   Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball. 

Transport públic (sense canvis) 
•   Es manté el servei al 100% en hora punta de 6 a 9 h. 
•   Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar. 
•   Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
•   Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor  

Educació, infància i joventut  
•   Extraescolars i lleure: vegeu els canvis. 
•   L’ensenyament es manté presencial (sense canvis). 
•   Universitats: a distància (sense canvis). 
•   Centres de formació d’adults, escoles oficials d’idiomes i ensenyaments de règim especial reglats: mesures per reduir l’assistència presencial (sense canvis). 
•   Activitats cíviques i comunitàries presencials: suspeses. Se n’exclouen els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i adolescents, així com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia (sense canvis). 
                     
Altres suspensions i tancaments (sense canvis) 

•   Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper. 
•   Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.  
•   Parcs i fires d’atraccions. 
•   Oci nocturn. 
•   Joc, casinos i sales de bingo. 

Altres limitacions 
•   Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20 h (sense canvis) 

Actuacions policials 
•   Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya es duran a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.  
•   Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat es farà, d’acord amb l'article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència. 
                     

Darrera actualització: 20.11.2020 | 13:13