Mesures contra la COVID-19 vigents des del 28 de gener

L’actual situació epidemiològica favorable, juntament amb els avanços en la campanya de vacunació, permeten continuar amb el nivell baix en les restriccions vigents de les darreres setmanes.

Això vol dir que continuarà vigent com fins ara la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 01.00 h i les 06.00 h, així com també la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22.00 h i les 06.00 h.

A més, la resolució de pròrroga concreta que caldrà presentar el certificat COVID digital de la UE per accedir a banquets, celebracions i actes socials que se celebrin a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en recintes tancats.

Mesures prorrogades fins al 3 de desembre.

Activitats socials

 • La mascareta és obligatòria:

  • En exteriors sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.
  • En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics entre la 01.00 h i les 06.00 h no es permet el consum d’aliments i begudes.
 • S’especifica, a més, que s’haurà de fer servir el certificat COVID digital de la UE per accedir a banquets, celebracions i actes socials que se celebrin a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en recintes tancats.

Educació

 • A les universitats, les activitats teòriques presencials poden augmentar l'aforament fins al 100%, tot mantenint la possibilitat de desenvolupar-les de forma telemàtica.
 • Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Actes i cerimònies civils i religioses 

 • 100% d’aforament en actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

Oci nocturn

 • Obertura de l’oci nocturn en l’horari habitual amb un 80% d’aforament permès.
 • Per accedir-hi, caldrà presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.
 • L’ús de mascareta serà obligatori quan no es consumeix.
 • Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

Cultura

 • 100% d’aforament permès a cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts, biblioteques, museus, sales d’exposició, galeries d’art, arxius, etc.
 • S’elimina el nombre màxim d’espectadors.

Esport

 • En equipaments esportius a l’aire lliure i en espais tancats aforament al 100%. S’elimina el nombre màxim d’espectadors. Ús obligatori de mascareta.
 • Les assemblees d’entitats esportives també veuran incrementat l’aforament del 70 al 100%.

Restauració

 • 100 % aforament. S’elimina la limitació i la distància mínima entre les taules, tant a l'interior com a l'exterior, així com el nombre màxim de comensals per taula.
 • Horari habitual previst en la normativa sectorial d'aplicació corresponent.
 • Caldrà utilitzar el certificat COVID digital de la UE per accedir a banquets, celebracions i actes socials que se celebrin a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en recintes tancats.

Comerços

 • 100% d’aforament a petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris.
 • El règim horari de les activitats és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.
 • En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 h i les 06.00 h.

Extraescolars

 • Permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d’esport escolar.
 • Es poden realitzar d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

Equipaments cívics

 • 100% de presencialitat en activitats cíviques i comunitàries.

Treball

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat dels llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

Més informació a: Canal Salut - Gencat

Darrera actualització: 03.02.2022 | 15:53