Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a pressupostos i plantilles de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 07.05.2020 | 17:23
Darrera actualització: 07.05.2020 | 17:23