Consulta prèvia Pla especial de catàleg de masies

Dijous, 10 de març de 2022 a les 00:00

En relació amb l’elaboració del pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Agustí de Lluçanès, s’ha publicat al portal web www.santagustidellucanes.cat a l’enllaç: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/ la memòria per a la consulta pública prèvia i es fixa un termini de quinze dies hàbils entre l’11 i el 31 de març de 2022 per tal que la ciutadania i les organitzacions més representatives que així ho considerin, puguin fer arribar les seves opinions i aportacions sobre els aspectes plantejats en la present memòria mitjançant la presentació d’una instància genèrica a través de la seu electrònica www.santagustidellucanes.cat o presencialment a les oficines municipals.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 07:47