Finalitzen les obres de millora i manteniment del camí de Montorro i de Ca n'Alou

Dissabte, 19 d'agost de 2023 a les 00:00

Aquesta setmana s’ha firmat el final d’obra executada per a la Millora de Camins Municipals de Sant Agustí de Lluçanès 2023 que s’ha portat a terme al Camí de Montorro i el camí de ca n’Alou a la carretera BP-4654, més conegut com a “Camí de Pedres Negres”.

Durant l’anterior mes s’han realitzat treballs de millora i manteniment per donar un bon accés a la masia de Montorro i de ca n’Alou. Les actuacions han consistit en un aplanament i anivellament de certes zones del camí, neteja dels vorals i cunetes, formigonat de l´últim tram que connecta el Camí de ca n’Alou amb la carretera que va a Alpens i el perfilat del camí amb grava per tal de facilitar-ne la circulació.

L'obra ha estat executada per l’empresa Graves i Excavacions J. Pla, S.L.

L’obra ha estat totalment finançada per la Diputació de Barcelona a través del “Programa sectorial per la millora de camins municipals 2022-2023”, amb un pressupost d’execució de 28.321,38 €.

Darrera actualització: 22.08.2023 | 14:50

Imatges