Hisenda

 • Modificació ordenances fiscals 2023

  Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

  Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  Ordenança Fiscal número 28, Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

  Ordenança Fiscal número 29, Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.

 • Modificació ordenances fiscals 2022

  Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Darrera actualització: 15.02.2022 | 14:06
Darrera actualització: 15.02.2022 | 14:06