Factura electrònica

Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, eina que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.

Per a més informació sobre la factura electrònica, podeu consultar Facturae.

La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

A tenir en compte | L'Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l'estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format 'Facturae'.

Servei de validació de documents electrònics: A través d'aquest servei de validació emès per l'Agència Catalana de Certificació i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper: Catcert

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l´Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 06.04.2020 | 09:23