Arranjament carrers nucli de l’Alou per millorar serveis i foment de l’activitat econòmica i turística

Anunci

De l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 15 de juliol de 2021, ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu “Arranjament dels carrers del nucli urbà de l’Alou per millorar els  serveis i el foment de l’activitat econòmica i turística de Sant Agustí de Lluçanès”.

Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès www.santagustidellucanes.cat, a l’enllaç:

https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/arranjament-carrers-nucli-de-lalou-per-millorar-serveis-i-foment-de-lactivitat-economica-i-turistica-.html

Sant Agustí de Lluçanès, 27 de juliol de 2021

Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 19.10.2021 | 10:21