Millora de la connectivitat amb fibra òptica a les masies, 2a fase

ANUNCI

De l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària de 19 de maig de 2022, ha aprovat definitivament el projecte tècnic executiu “Millora de la connectivitat amb fibra òptica a les masies, 2a fase.

Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a l’enllaç de la seu electrònica: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/

Sant Agustí de Lluçanès, 14 de juny de 2022

Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 21.06.2022 | 10:56