Borsa de treball temporal peó de manteniment - Pla de reactivació de l’ocupació 2021

Per resolució de l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès de 16 de febrer de 2021, s’ha acordat l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per proveir una borsa de personal pel lloc de treball temporal de peó de manteniment.

Les bases de la convocatòria estan disponibles a les oficines municipals en horari d’oficina (dimarts de 9 a 14 h i dijous de 9 a 18 h) i publicades a la seu electrònica www.santagustidellucanes.cat.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al butlletí oficial de la província de Barcelona i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès. Termini presentació del 24-2-2021 al 16-03-2021

Darrera actualització: 30.03.2023 | 16:19