Borsa de treball temporal peó de manteniment - Pla local d’ocupació 2023

Per resolució de l’alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, de 25 d’abril de 2023, s’ha acordat:

Primer.- Aprovar la creació d’una borsa de treball pel lloc de treball de peó de manteniment, per cobrir les necessitats que es puguin produir durant l’execució del programa Plans Local d’Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona, integrada per les persones que han superat el procés selectiu convocat a l’efecte i amb l’ordre determinat pel resultat d’aquest procés.

Segon.- Formalitzar amb Biel Blancafort Gaviña, primer aspirant de la borsa, un contracte laboral temporal, a partir del 2 de maig de 2023, pel lloc de treball de peó de manteniment a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en el marc del programa Plans Local d’Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Agustí de Lluçanès, 25 d’abril de 2023

Josep Pujol Boladeras

Alcalde

 

Darrera actualització: 25.04.2023 | 10:01