Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament Sant Agustí de Lluçanès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Darrera actualització: 25.02.2020 | 13:10