Oferta pública 2022: Estabilització ocupació temporal

Per resolució de l’alcaldia de 24/05/2022 s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal de conformitat amb les disposicions establertes en la llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública amb el contingut següent:

OFERTA PÚBLICA 2022 D’ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL

PERSONAL FUNCIONARI:

Grup/

Subgrup

Escala

Subescala

Vacant

Accés

Sistema

Selectiu

C1

Administració general

Administrativa

1

Lliure

Concurs

 

 

 

Darrera actualització: 21.06.2022 | 10:48