Plànol de delimitació. Mesures de prevenció dels incendis forestals

El ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió de 14 d’agost de 2023, va aprovar definitivament el plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, edificis i instal·lacions de Sant Agustí de Lluçanès, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.


Es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès a l’enllaç: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/


Sant Agustí de Lluçanès, 23 d'agost de 2023.

Laia Serrat Danés
Alcaldessa

 

Darrera actualització: 05.09.2023 | 10:37