Canvi de domicili del permís circulació i/o de conducció

Tramitar davant la prefectura provincial de trànsit el canvi de domicili del permís o llicència de circulació dels vehicles i del permís o llicència de conducció.

Permís de circulació:

Permís de conducció:

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Com a màxim, al cap de 60 dies rebrà la nova documentació al domicili.

Cal aportar:

  • DNI, NIE o passaport
  • Permís o llicència de circulació original
  • Fitxa tècnica del vehicle amb el comprovant de l'ITV en vigor
  • Últim rebut pagat de l'impost de vehicles de tracció mecànica
  • Sobre franquejat amb el nom i el domicili del titular

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Alou,6 - 08589 Sant Agustí de Lluçanès
Telèfon: 938 527 001
Fax: 938 527 001
Adreça electrònica: st.agusti@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.05.2021 | 09:22