Cens d'animals domèstics

Altes, baixes i modificacions de qualsevol animal de companyia al cens municipal d’animals domèstics.

El cens d’animals domèstics és una eina a través de la qual es controla la població d’animals domèstics de companyia del municipi, bàsicament gossos i gats, amb la finalitat de programar i realitzar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionades amb la tinença d’animals domèstics.

S’han de censar tots els animals de companyia (gossos i gats) que tinguin la residència habitual al municipi, independentment de la residència del seu propietari.

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

  • Imprès sol·licitud cens d'animals domèstics

    Fotoc�pia del DNI del propietari
    3- Fotoc�pia de la documentci� acreditativa i sanit�ria de l�animal: cartilla veterin�ria.

  • Fotocòpia del DNI del propietari
  • Fotocòpia de la documentció acreditativa i sanitària de l'animal: cartilla veterinària.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal presentar al registre de l’Ajuntament la documentació requerida.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Alou,6 - 08589 Sant Agustí de Lluçanès
Telèfon: 938 527 001
Fax: 938 527 001
Adreça electrònica: st.agusti@diba.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 06.04.2020 | 09:06