Certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

Quin cost té:

En el moment de retirar el certificat cal abonar la taxa de 10,00 €.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada

Cal aportar:

  • Memòria tècnica

    - Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca.
    - Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
    - Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
    - Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 17.09.2020 | 15:59