Comunicació de primera ocupació

Aquest tràmit permet comunicar la primera utilització i ocupació d’edificis desprès d’haver fet obres les obres següents:

  • Construcció d'edificis de nova planta (incloses cases prefabricades)
  • Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis, entenent per aquestes les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.
  • Canvi d'edificis a ús residencial.

Quin cost té:

Segons ordenaces municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    S’ha d’emplenar i imprimir l’imprès adjunt i portar-lo personalment a l’Ajuntament

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Alou,6 - 08589 Sant Agustí de Lluçanès
Telèfon: 938 527 001
Fax: 938 527 001
Adreça electrònica: st.agusti@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.10.2020 | 17:31