Millora de l’accés rodat i connectivitat amb fibra òptica a les masies

ANUNCI

De l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en sessió ordinària d’1 de desembre de 2020, ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu “Millora de l’accés rodat i connectivitat amb fibra òptica a les masies”.

Es fa públic per a general coneixement i es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès www.santagustidellucanes.cat, a l’enllaç: https://santagustidellucanes.cat/ajuntament/obres-i-urbanisme/millora-de-lacces-rodat-i-connectivitat-amb-fibra-optica-a-les-masies.html

Sant Agustí de Lluçanès, 1 de desembre de 2020
Josep Pujol Boladeras
Alcalde

Darrera actualització: 01.09.2021 | 12:04